FRANÇAIS

ENGLISH

BdG-2014-2 «Bellegarde»  
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Pihet - dessus  
1
31,7  
1
12,8  
9
5,1  
7
3,3  
5
4,3  
9,9  
12,9  
9,9  
12,1  
13,2  
1
3,3  
2
6,4  
26,7  
35,8  
1
46,6  
10,3  
1
2,5  
2
1
2
4,4  
2
2,2  
165,4  
88,2  
1
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Pihet trous dessus et profil  
1
,9  
2,3  
1,9  
2,4  
2,6  
6
1
,1  
6,5  
6,7  
6,6  
6,6  
18  
1
6
8,,5  
,1  
6,8  
16,7  
17,4  
17,5  
2
,6  
4
5
3
,9  
,1  
1
45,5  
28,1  
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Pihet – dessous & souche  
1
1,3  
3
1,4  
3
9,3  
1
5,8  
2
0,2  
3
1,2  
3
,3  
10,2  
3
6,4  
8,5  
142,6  
6
5,7  
11,8  
4
0
31,4  
37,1  
4
6
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Pihet - profils  
0
1
5,8  
13,6  
12,7  
12,1  
12  
11,7  
11,3  
11,3  
12,5  
1
6,2  
3
5,7  
13,2  
11,7  
11,8  
12  
12,1  
12,3  
13,5  
16,5  
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Pihet - perces  
3
9,2  
7
TM  
7
8
9,2  
3
1,4  
9
,4  
8,5  
7
7
TSM  
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Pihet épaisseurs table  
1
,8  
1,6  
1,1  
1,7  
1,9  
2
,8  
2
,2  
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Pihet - extrémités  
1
6,4  
9
,1  
2,4  
2
,3  
2
12,8  
,3  
TSM  
2
12,5  
8
,4  
7,7  
9
,1  
TSM  
7
2
6,2  
3,3  
3
1,7  
6
,5  
9
,8  
TM  
7
,5  
TM  
1
,9  
2
,8  
5
3,5  
8
6
9
,9  
7
,3  
2
6,8  
1
5,6  
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Porte vent & Souche  
8
8,4  
4
4,8  
43,6  
1
2,2  
7,2  
2
2,4  
6
,4 15,8  
1
43,5  
8
9
7
,1  
7
,9  
2
4,2  
2
5,3  
1
8,6  
2
4,9  
1
9,9  
BdG-2014-2 «Bellegarde» - Poche  
1
75  
2
40  
4
40