FRANÇAIS

ENGLISH

BdG-2012-2 «Padera»  
BdG-2012-2 «Padera» - Chanter (pihet) - top  
1
16,5  
9
8,8  
8
1,7  
6
5,3  
8
,9  
to
9,2  
4
5,2  
8
8,1  
8,5  
9,1  
9,5  
2
2
5,8  
to
7,7  
2
2
3,5  
to
4,3  
30,3  
to
32,5  
1
29,5  
9,2  
Ø 11,3  
2
3,2  
2
0,9  
150,2  
70,8  
1
BdG-2012-2 «Padera» - Chanter (pihet) holes top & profile  
4
,7  
4,6  
4,5  
4,3  
4,7  
1
9
6
,1  
6,2  
6,5  
7,4  
7
1
4,3  
14,9  
15,6  
16,2  
17,5  
6
,8  
3
,8  
3
4
,6  
,6 à 5,3  
3
,8  
1
7,1  
129,5  
BdG-2012-2 «Padera» - Chanter (pihet) – underneath & stump  
3
0,5  
2
5,9  
5,8  
8
,5  
42,9  
3
0,5  
82,3  
8
2
1
3,5  
5
4,5  
1
6,8  
52  
3
8,8  
28  
4
7
BdG-2012-2 «Padera» - Chanter (pihet) - profiles  
1
6,1  
1
4,5  
1
3,9  
13,2  
12,8  
12,4  
12,4  
13,3  
13,9  
1
5,1  
1
5,3  
3
0,1  
13,7  
12,6  
12,5  
12,8  
13,2  
13,4  
14,2  
1
6,2  
BdG-2012-2 «Padera» - Chanter (pihet) - bores  
1
01,5  
6
6,4  
3
4,8  
1
0,6  
7
7
TM  
7,5  
8
9
10  
1
08,4  
7
3,7  
3
9,2  
3
0,4  
9,5  
4
,7  
1
0
9
8
7,5  
TSM  
7
7
BdG-2012-2 «Padera» - Chanter (pihet) – table thicknesses  
2
,2  
2
2
2,2  
2
3
,5  
2
,2  
BdG-2012-2 «Padera» - Chanter (pihet) - ends  
1
5,1  
1
0
1
,7  
3
,2  
1
1,7  
2
,7  
2,8  
(
11,3  
au  
5
,6  
5,4  
TSM  
9
9
,7  
TSM  
TM  
fund)  
2
4,2  
5,4  
30,7  
0
,9  
,1  
7
,8  
TM  
1
,2  
3,7  
5
,9  
6,5  
2
,7  
2,3  
7
,6  
1
2
0,6  
3,6  
16,3  
BdG-2012-2 «Padera» - Stump – Blowpipe  
9
6,2  
4
7,6  
2
6
2
5,1  
16,8  
10,9  
2
1
BdG-2012-2 «Padera» - Bag  
2
00  
2
20  
5
00